• Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat

     •          W niedzielę 10 września 2023 roku w Markowej miała miejsce beatyfikacja Rodziny Ulmów. W związku z tym wydarzeniem, w całej Polsce odbywały się uroczystości związane z upamiętnieniem rodziny, która za pomoc Żydom podczas II wojny światowej zapłaciła najwyższą cenę. W planach obchodów były między innymi: wystawy, koncerty, konkursy i konferencje naukowe. Nasza szkoła włączyła się również w to wydarzenie poprzez udział w projekcji filmu ,,Ulmowie. Błogosławiona rodzina’’ oraz przygotowanie tematycznej wystawy„Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”.

     • Wyjście do teatru

     • 28 września uczniowie naszej szkoły mieli zaszczyt obejrzeć na deskach Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie adaptację doskonałej komedii mistrza gatunku – Moliera –„Chory z urojenia” w wykonaniu aktorów rzeszowskiego teatru im. Wandy Siemaszkowej.
      To niezwykle zabawnie opowiedziana historia hipochondryka Argana, demaskująca zarówno głęboko skrywane słabości człowieka jak i bezradność medycyny wobec egzystencjalnych rozterek.
      Spektakl zachwycił świetna grą aktorską, zabawnymi sytuacjami oraz zwrotami akcji- bawił do łez ale też nie uciekał od chwil głębokiej refleksji.
      Jak na klasyka gatunku przystało-dobra komedia z inteligentna pointą.

      Małgorzata Sączawa

     • Wrześniówka

     • W piątek przypieczętowaliśmy rozpoczęcie roku szkolnego tradycyjną WRZEŚNIÓWKĄ. Po krótkim marszu do wiat w Rozalinie, gdzie wysłuchaliśmy  prelekcji pana leśniczego R.Rutyny na temat flory i fauny okolicznych lasów, odbyło się szkolne grillowanie. Ważnym punktem  było przyjęcie klasy pierwszej w poczet  uczniów Jedynki. Pierwszoklasiści musieli wykazać się wiedzą z przedmiotów, które wybrali jako rozszerzone: języka polskiego, języka angielskiego, geografii, historii, biologii, a nawet ze sportu i muzyki. Poradzili sobie fantastycznie, pytania i zadania koleżanek z klasy maturalnej okazały się świetną zabawą.

     • Narodowe Czytanie….

     • Narodowe  Czytanie….


      W minionym tygodniu młodzież naszej szkoły włączyła się w akcję 12. odsłony  Narodowego Czytania, zainicjowaną przez parę prezydencką.
      Tekst  ,,Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
      to jedenz najważniejszych utworów literatury polskiej, podejmujący tematykę powstania styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w tym  roku. W liście prezydent RP Andrzej Duda zachęcał do wspólnego czytania tego dzieła :„ …To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. (…)Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy”. Po zapoznaniu się z prezentacją na temat okoliczności powstania utworu, bohaterów oraz fabuły uczniowie z zaciekawieniem wczytywali się w tekst literacki, który  poszerzał słownictwo i pobudzał ich  wyobraźnię.
     • Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

     • 04 września 2023 r. w naszej szkole rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W jego inauguracji uczestniczyli zaproszeni goście w osobach Pana Jarzego Sudoła starosty powiatu tarnobrzeskiego, Pani Ewy Moniki Szczepan dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie, Pana Jacka Hynowskiego Kierownika Referatu Oświaty, Zdrowia, Spraw społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie. W sposoób szczególny przywitaliśmy uczniów klasy I, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole, życząc im wielu sukcesów. Życzenia wytrawałości i zaangażowania w przygotowania do egzaminu maturalnego zostały skierowane do uczniów klasy IV. Wyjątkową częścią uroczystości było złożenie ślubowania przez dwie nauczycielki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie, które uzyskały stopień nauczyciela mianowanego. Bardzo serdecznie gratulujemy.

      Początek roku szkolnego zawsze będzie wiązał się z bardzo smutną dla nas Polaków, rocznicą wybuchu II wojny światowej. Wybrzmiało to w krótki montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów. W tym roku jeszcze jedno wydarzenie wprowadziło smutek i przygnębienie w naszej szkole. W dniu 01 września dotarła do nas informacja o śmierci Pana Józefa Antończyka. Przez ponad 40 lat był nauczycielem biologii, wychowawcą a także dyrektorem naszego liceum. Pedagog, który wychował wiele pokoleń młodzieży zaszczepiając w nich ducha patriotyzmu, wrażliwości na drugiego człowieka, ideały ruchu harcerskiego, zamiłowanie do przyrody. Zapamiętamy go, jako kolegę, nauczyciela i wychowawcę o wielkiej życzliwości, cierpliwości, otwartości.

      Wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym, wielu sukcesów i jak najmniej powodów do zmartwień.


     • Pożegnanie Józefa Antończyka

     • W dniu dzisiejszym dotarła do nas smutna informacja o śmierci pana Józefa Antończyka.

      Żegnamy Naszego nauczyciela, wychowawcę i dyrektora.

      Pracę w szkole, jako nauczyciel biologii rozpoczął w 1961 r. Jego droga zawodowa związana z edukacją trwała ponad 40 lat. Przez okres sześciu lat pełnił funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowej Dębie. Był długoletnim Prezesem Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowej Dębie. Pasjonat przyrody, członek Polskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Mikołaja Kopernika, aktywny działacz Ligi Ochrony Przyrody, gdzie pełnił funkcję członka Zarządu Wojewódzkiego i Prezesa Oddziału LOP w Nowej Dębie. Odznaczony Srebrną Odznaką Ligi Ochrony Przyrody „Zasłużony Działacz LOP”. Jego uczniowie odnosili liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach biologicznych. Organizował lekcje biologii w terenie, wyjeżdżając ze swoimi podopiecznymi m.in. w Góry Pieprzowe, w Pieniny, do Sulisławic i Krzyżtoporu.

      Pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży, który miał w sobie „harcerską, patriotyczną duszę”. Instruktor ZHP w stopniu harcmistrza. Kierował XII drużyną starszoharcerską im. Wandy Szczęśniak. Wielokrotny komendant obozów wędrownych w górach i stacjonarnych nad morzem. Organizator i współorganizator Ogólnopolskich Zlotów Drużyn i Szczepów harcerskich noszących imię „Jędrusiów”. Wychowywał młodych ludzi w duchu patriotyzmu i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Był inicjatorem spotkań młodzieży z byłymi partyzantami oddziału „Jędrusiów”, żołnierzami placówki Armii Krajowej w Nowej Dębie, przedstawicielami środowiska Sybiraków. Propagator regionalnej kultury lasowiackiej. Za swoją działalność edukacyjną, wychowawczą, społeczną otrzymał wiele nagród, odznaczeń i medali, w tym Złoty Krzyż Zasługi. Uhonorowany został tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”.

      Zapamiętamy go, jako nauczyciela i wychowawcę o wielkiej życzliwości, cierpliwości, otwartości. Dzielił się wiedzą i mądrością nie tylko wyczytaną w książkach, ale również tą, która stanowiła sporą część jego bogatej osobowości. Starał się pokazywać, co w życiu ważne, przekazując najwyższe wartości etyczne i moralne.

      Na zawsze pozostanie w Naszej pamięci.

       

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

     • W dniu 04 września 2023 r. tj. poniedziałek o godz. 9.00 na małej sali gimnastycznej odbędzie się uroczystość inaugurująca nowy rok szkolny 2023/2024. Bardzo serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców, grono pedagogiczne i pracowników administracji i obsługi. O godz. 8.00 w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie zostanie odprawiona msza św.

     • Prace modernizacyjne w naszej szkole

     • W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole realizowane są prace modernizacyjne. Najważniejszą ich częścią jest budowa przeszklonej windy wewnętrznej  i dostosowanie wejścia do szkoły dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Będą one miały teraz możliwość swobodnego poruszania się po budynku szkoły. Gruntowną przebudowę przeszedł plac wewnętrzny na którym uczniowie spędzają przerwy. Wymieniono stare przyłącze wody, wykonano odwodnienie, położono nową kostkę brukową i granitową, wykonano duży klomb wokół sosny, gdzie powstaną miejsca do siedzenia. Poza aspektem poprawy bezpieczeństwa zmieniła się jego estetyka. Trwają prace związane z adaptacją jednej z łazienek tak by mogły z niej korzystać osoby niepełnosprawne. Wykonano również remont na I piętrze w skrzydle szkoły. Do odremontowanych pomieszczeni przeniesie się  Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej z Nowej Dęby. Wymieniliśmy wszystkie świetlówki i żarówki oraz oświetlenie zewnętrzne szkoły na energooszczędne.  Wszystkie te działania podejmujemy z myślą by zapewnić jak najlepsze warunki nauki i pobytu w szkole naszym uczniom.

     • Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

     • W dniu 23 czerwca 2023 r. 70 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie rozpoczęło wakacje. Ostatnim akcentem mijającego roku szkolnego 2022/2023 była uroczysta akademia. W jej trakcie uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w szkole wręczono świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Nagrodzono, także dwóch uczniów z klasy I, którzy w roku szkolnym 2022/2023 mieli 100% frekwencję na zajęciach. Jest to wyjątkowe osiągnięcie i bardzo rzadko zdarza się we współczesnej szkole. Po krótki programie artystycznym uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami by odebrać świadectwa.

     • Karpacka Troja - dotknij przeszłości

     • Taką okazję miały uczennice z klasy pierwszej, głównie rozszerzające historię, które 21 czerwca udały się na wycieczkę edukacyjną do Trzcinicy, gdzie znajduje się Skansen Archeologiczny.

      Zwiedzanie w towarzystwie pani przewodnik rozpoczęłyśmy w sali wystawowej gdzie oglądałyśmy sceny z życia codziennego ludności z epoki brązu i wczesnego średniowiecza. Mogłyśmy poznać historię grodziska i dzieje tego wyjątkowego miejsca. Po opuszczeniu pawilonu wystawowego przeszłyśmy do parku archeologicznego z rekonstrukcjami dwóch osad, gdzie oprócz chat różnorakiej konstrukcji odtworzono również kuźnię i piec chlebowy. Tu też znajduje się miejsce, gdzie odbywają się imprezy plenerowe np. pokazy walki wojów.

      Od 2018 roku funkcjonuje tu sektor hodowlany z zamieszkującymi zwierzętami dawnych ras np. węgierskie, długowłose bydło szare, krowy szkockie, koniki polskie, owce wrzosówki, kozy karpackie. W skansenie uprawiane są także poletka eksperymentalne obsiane pszenicą płaskurką, orkiszem, jęczmieniem, prosem, soczewicą i grochem. Do ich uprawy podczas rekonstrukcji używa się: sochy, kopaczki, sierpów.

      Dokładnie tam, gdzie archeolodzy odkryli wały, chaty i bramę znajduje się grodzisko obronne na wzgórzu zwanym ,,Wałem Królewskim’’. Ciekawym punktem zwiedzania było wejście na platformę widokową, z dwoma poziomami na wysokości 20 i 33 metrów, skąd naszym oczom ukazał się piękny widok na Podkarpacie.

      Punktem wycieczki były także warsztaty łucznicze. W części teoretycznej poznałyśmy różne typy łuków oraz metody ich produkcji a w części praktycznej miałyśmy możliwość nauki posługiwania się łukiem na strzelnicy. Ostatnim punktem, podsumowującym była projekcja filmu ,,Trzcinica – Karpacka Troja’’ w sali konferencyjnej w pawilonie ekspozycyjnym.

      Była to bardzo ciekawa i pełna wrażeń lekcja historii, podczas której rzeczywiście mogłyśmy ,,dotknąć przeszłości’’.

     • Zajęcia strzeleckie w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu

     • W dniu 07 czerwca 2023 r. uczniowie klasy pierwszej Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie wyjechali na zajęcia do Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. Nasz partner dysponuje strzelnicą wirtualną, na której mogliśmy zrealizować zajęcia z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie nauki strzelania. W progach uczelni powitała nas Pani dr Anna Zych, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, która przedstawiła nam ofertę edukacyjną Państwowej Uczelni Zawodowej. Oprowadziła po pracowniach, w których kształcą się studenci na kierunkach humanistycznych i medycznych. Po tym krótkim zwiedzaniu udaliśmy się do sali, gdzie znajduje się wirtualna strzelnica.

      Zajęcia teoretyczne dotyczące rodzajów broni, zasad jej składania i rozkładania, zgrywania różnych rodzajów przyrządów celowniczych, przyjmowania postaw strzeleckich, techniki oddawania strzału oraz zasad bezpieczeństwa w trakcie posługiwania się bronią poprowadziła Pan Zbigniew Wolwowicz – nauczyciel przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Po części teoretycznej przyszedł czas na praktykę. Naukę strzelania rozpoczęliśmy od broni krótkiej, którą były repliki pistoletów. Następnie uczyliśmy się strzelać z replik karabinów maszynowych. Dla wielu z nas był to pierwszy kontakt z bronią. Ta nauka z czasem przerodziła się w rywalizację o uzyskanie jak najlepszych wyników a kilka było bliskich ideału. Była to dla nas doskonała zabawa połączona z edukacją.

      Bardzo dziękujemy Pani Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu dr hab. Annie Szylar oraz Pani Dziekan dr Annie Zych za umożliwienie nam skorzystania z wirtualnej strzelnicy, a także naszym opiekunom Panu Zbigniewowi Wolwowiczowi i Panu Robertowi Susce za organizację tych zajęć.


      Zdjęcia: Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu.

     • "Dzień otwarty" w Zespole Szkół Nr 1

     • W dniu 31 maja 2023 r. gościliśmy uczniów klas ósmych szkół podstawowych. W ramach „Dnia otwartego” mieli możliwość zapoznania się z naszą szkołą oraz ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023/2024. Spotkanie rozpoczęło się na hali sportowej, gdzie dyrektor szkoły Pan Zbigniew Wolwowicz przywitał wszystkich, omówił przygotowane kierunki kształcenia i wskazał atuty naszej szkoły. Następnie ósmoklasiści podzieleni na grupy udali się do sal, gdzie przygotowano dla nich ciekawe atrakcje.  Mieli możliwość zmierzyć się z „umysłową siłownią”, rozwiązać quizy z języka polskiego oraz sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego i niemieckiego w językowej kawiarence, gdzie czekały na nich przygotowane słodkości. Uczennice z klasy o profilu biologiczno-chemicznym prezentowały interesujące doświadczenia chemiczne i biologiczne, a uczniowie z klasy politechnicznej przedstawili pokaz programowania robotów. Nie zabrakło także konkursów sportowych. Uczniowie strzelali z łuku, broni ASG oraz mogli zmierzyć się z automatem do gry w ping-ponga.

      Wyjątkową atrakcją były pokazy ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa przygotowane przez studentów z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu, partnera naszej szkoły. Ósmoklasiści mogli sprawdzić swoje umiejętności m.in. z prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, uczyli się mierzyć ciśnienie oraz poznawali specyfikę zawodu pielęgniarki. Pracownicy i studenci z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych wprowadzali uczniów w świat psychologii na przygotowanych warsztatach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z wykorzystaniem gogli VR. Dzięki nim można było przenieść się w wirtualną rzeczywistość. Mamy nadzieję, że przygotowane atrakcje, konkursy, pokazy oraz pobyt w naszej szkole ułatwią ósmoklasistom podjęcie decyzji, co do wyboru szkoły ponadpodstawowej. Czekamy na Was!

      Bardzo dziękujemy dyrekcji szkół podstawowych za zgodę na udział uczniów klas ósmych w naszym „Dniu otwartym”. Wyrazy podziękowania kierujemy także na ręce Pani Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej dr hab. Anny Szylar, Pani Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych dr Anny Zych oraz Pani Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu mgr Grażyny Rożek za wsparcie naszej akcji.

     • Konkursów ciąg dalszy...

     • 24 kwietnia 2023 r. uczniowie klasy IV przystąpili do II etapu Ogólnopolskich Konkursów Polonistycznych tj.  ,,Z poprawną polszczyzną na co dzień " i ,,Z ortografią na co dzień". Klaudia Buczek, Agata Kluska, Julia Tomasiewicz i Damian Tomczyk musieli wykazać się znajomością zasad ortograficznych w czasie pisania dyktanda konkursowego. Tekst był trudny i wymagał znajomości wielu wyjątków dotyczących polskiej pisowni. Martyna Pasek,  wykorzystując kilka konkursowych  rysunków, potraktowała je jako inspirację, aby stworzyć spójne opowiadanie. Uczennica  wykazała się twórczą wyobraźnią i poczuciem humoru. Za uczestników trzymamy wszyscy kciuki i z niecierpliwością oczekujemy na wyniki .                        

      M. G.

     • Lekcja historii w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau

     • Obóz koncentracyjny Auschwitz – Birkenau stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa a od 1942 r. jednym z ośrodków ,,ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej’’. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy.

      Pierwszy transport Polaków, więźniów politycznych, skierowany przez Niemców z więzienia w Tarnowie, dotarł do obozu Auschwitz 14 czerwca 1940 r. Sejm RP ustanowił ten dzień " Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady".

      Wizyta w autentycznym Miejscu Pamięci jest unikatowym doświadczeniem edukacyjnym, którego doświadczyli uczniowie naszej szkoły w dniu 13 kwietnia 2023 r. podczas jednodniowego zwiedzania studyjnego.

     • Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

     • Pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę to już polska tradycja. Zwyczajem lat poprzednich uczniowie Zespołu Szkół nr 1 wzięli udział w pielgrzymce do Częstochowy, która w tym roku dla całej diecezji odbywała się w terminie 31. marca 2023 r..  

      Ponad 1800 maturzystów ze szkół średnich, z diecezji sandomierskiej, którym towarzyszyli dyrektorzy placówek, nauczyciele, wychowawcy oraz duszpasterze pielgrzymowało na Jasną Górę, aby przez wstawiennictwo Pani Częstochowskiej prosić o światło Ducha Świętego na czas zdawania egzaminów maturalnych i  wyboru drogi życiowej.

      Pierwszym punktem pielgrzymki było spotkanie z „ciekawym człowiekiem”w Auli Ojca Kordeckiego. W tym roku młodzi mieli możliwość wysłuchania prelekcji pt. „Budowanie szlachetnej marki osobistej w oparciu o wartości chrześcijańskie”, którą poprowadziła Anna Słopiecka, ekspertka ds. budowania wizerunku.

      Następnie maturzyści wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Na zakończenie wspólnej modlitwy przedstawiciele maturzystów złożyli kwiaty przed figurą św. Jana Pawła II, oddając w ten sposób hołd największemu z Polaków.

      Zwieńczeniem pielgrzymki była Msza św. w bazylice jasnogórskiej koncelebrowana przez księży katechetów pod przewodnictwem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza.

      Podczas pielgrzymki uczniowie powierzali Matce Bożej egzaminy dojrzałości, a także swoją przyszłość oraz swoich bliskich. ,Nie chodzi bowiem - jak powiedział biskup -  wyłącznie o egzamin maturalny, ale o całe życie, ba o wieczność, która na nas czeka.”

      Młodzież wróciła z pielgrzymki umocniona duchowo, pelna  entuzjazmu i nadziei na przyszłość.

                                                                                     Małgorzata Tomczyk  

     • Szkolny Przegląd Talentów

     • 30 marca w naszej szkole odbyła się XIII edycja Szkolnego Przeglądu Talentów. Podczas przeglądu uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje zdolności, pasje i talenty. Tegoroczna edycja przyjęła formułę przeglądu a nie konkursu. Wyłoniony został jedynie faworyt publiczności. Na scenie wystąpiło 12 uczestników a nagrodę publiczności zdobyła Gabriela Zalińska z klasy 4a prezentując swoją pasję jaką jest taniec.

      Dziękujemy Panu Staroście Powiatu Tarnobrzeskiego oraz Radzie Rodziców za ufundowanie upominków dla wszystkich uczestników przeglądu  oraz Pani Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury za udostępnienie sali i pomoc w organizacji imprezy. Dziękujemy również Zespołowi Pieśni i Tańca Dębianie, działającemu  przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie,  którzy gościnnie wystąpili na naszym przeglądzie promując tańce i kulturę ludową.

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów a pozostałym uczniom odwagi i wytrwałości w odkrywaniu i rozwijaniu swoich talentów.

      Prawdą okazało się stwierdzenie,  że w każdym człowieku drzemie jakiś ukryty talent – trzeba go tylko w sobie odnaleźć, a potem starannie pielęgnować.

      A. Dzióba, M. Sączawa

     • Święto szkoły

     • „….rozum wart jest więcej niźli złota skrzynie…”

       

      W piątek -24 marca - cała społeczność uczniowska świętowała dzień patrona szkoły -Jana Kochanowskiego. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: m.in. Jerzy Sudoł – Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego, Jacek Rożek –Wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego, radni Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w osobach: Wojciech Gruszka, Marek Zięba, pani Monika Szczepan- dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, Henryk Król – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, pani Małgorzata Skimina - Przewodnicząca Rady Rodziców oraz emerytowani nauczyciele.

      Po wystąpieniach zaproszonych gości, zebrani wysłuchali montażu słowno- muzycznego przygotowanego przez młodzież. Zawarte w tekstach wartości uniwersalne propagowały ideały humanistyczne i mówiły o skomplikowanej naturze ludzkiej. Budząca się do życia przyroda, stała się tłem do wyrażenia refleksji o ponadczasowym charakterze. Piosenki, wyśpiewane w trakcie uroczystości pobudziły do refleksji na temat upływającego czasu, marzeń i radości życia.

      Swoimi wspomnieniami z pracy w Naszej szkole podzielił się z młodzieżą emerytowany nauczyciel Pan Romuald Gondek. W liceum pracował przez 55 lat. W swoim wystąpieniu m.in. przywołał postacie wybitnych absolwentów, którzy ukończyli Naszą szkołę. Była to piękna, żywa lekcja historii.

     • " Kangur Matematyczny "

     • Matematycznie uzdolniona młodzież w naszej szkole zmierzyła się 16 marca z zadaniami Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. 18 uczniów z klas 1a i 4a rozwiązywało testy w kategoriach „ Junior” i Student”.

      Konkurs organizowany jest równolegle w większości krajów europejskich, co czyni go nieoficjalnym świętem popularyzacji królowej nauk. Wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O’Hallorana. W Polsce organizowany jest od 1992 roku. Patronat nad konkursem w Polsce sprawują: Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruniu – Wydział Matematyki i Informatyki oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Według organizatorów, główną umiejętnością badaną przez Kangura jest umiejętność logicznego myślenia, zaś ideą konkursu jest sprowokowanie “jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy”.

      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie od maja do lipca, trzymamy kciuki za naszych uczniów i już zapraszamy do następnej edycji Kangura.

      Dorota Rybak

      Szkolny koordynator konkursu Kangur

     • Współpraca z Państwową Uczelnią Zawodową w Tarnobrzegu

     • Od początku bieżącego roku szkolnego bardzo dobrze rozwijają się nasze kontakty z Państwową
      Uczelnią Zawodową w Tarnobrzegu. Nasi uczniowie uczestniczyli w organizowanych przez tą uczelnię
      konferencjach a pracownicy uczelni prowadzili zajęcia w naszej szkole. Zaowocowało to podpisaniem
      porozumienia o współpracy.

      Uroczystość odbyła się w dniu 7 marca 2023 r. w rektoracie uczelni a brali w niej udział starosta
      tarnobrzeski Pan Jerzy Sudoł, rektor PUZ, dr. hab. Pani Anna Szylar, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w
      Nowej Dębie Pan Zbigniew Wolwowicz. Zawarte porozumienie umożliwi uczniom naszej szkoły
      uczestniczenie w różnych działaniach podejmowanych przez Państwową Uczelnię Zawodową.
      Będziemy mieli, także możliwość korzystania z zaplecza dydaktycznego uczelni a jej pracownicy będą
      prowadzili zajęcia dla naszych uczniów. Tworzone w szkole profile kształcenia będą skorelowane z
      ofertą Państwowej Uczelni Zawodowej kierowaną do absolwentów szkół ponadpodstawowych.
      Mamy nadzieję, że wzajemna współpraca i promocja przyniesie nam wzajemne korzyści.