• Prace modernizacyjne w naszej szkole

     • W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole realizowane są prace modernizacyjne. Najważniejszą ich częścią jest budowa przeszklonej windy wewnętrznej  i dostosowanie wejścia do szkoły dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Będą one miały teraz możliwość swobodnego poruszania się po budynku szkoły. Gruntowną przebudowę przeszedł plac wewnętrzny na którym uczniowie spędzają przerwy. Wymieniono stare przyłącze wody, wykonano odwodnienie, położono nową kostkę brukową i granitową, wykonano duży klomb wokół sosny, gdzie powstaną miejsca do siedzenia. Poza aspektem poprawy bezpieczeństwa zmieniła się jego estetyka. Trwają prace związane z adaptacją jednej z łazienek tak by mogły z niej korzystać osoby niepełnosprawne. Wykonano również remont na I piętrze w skrzydle szkoły. Do odremontowanych pomieszczeni przeniesie się  Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej z Nowej Dęby. Wymieniliśmy wszystkie świetlówki i żarówki oraz oświetlenie zewnętrzne szkoły na energooszczędne.  Wszystkie te działania podejmujemy z myślą by zapewnić jak najlepsze warunki nauki i pobytu w szkole naszym uczniom.

     • Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

     • W dniu 23 czerwca 2023 r. 70 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie rozpoczęło wakacje. Ostatnim akcentem mijającego roku szkolnego 2022/2023 była uroczysta akademia. W jej trakcie uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w szkole wręczono świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Nagrodzono, także dwóch uczniów z klasy I, którzy w roku szkolnym 2022/2023 mieli 100% frekwencję na zajęciach. Jest to wyjątkowe osiągnięcie i bardzo rzadko zdarza się we współczesnej szkole. Po krótki programie artystycznym uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami by odebrać świadectwa.

     • Karpacka Troja - dotknij przeszłości

     • Taką okazję miały uczennice z klasy pierwszej, głównie rozszerzające historię, które 21 czerwca udały się na wycieczkę edukacyjną do Trzcinicy, gdzie znajduje się Skansen Archeologiczny.

      Zwiedzanie w towarzystwie pani przewodnik rozpoczęłyśmy w sali wystawowej gdzie oglądałyśmy sceny z życia codziennego ludności z epoki brązu i wczesnego średniowiecza. Mogłyśmy poznać historię grodziska i dzieje tego wyjątkowego miejsca. Po opuszczeniu pawilonu wystawowego przeszłyśmy do parku archeologicznego z rekonstrukcjami dwóch osad, gdzie oprócz chat różnorakiej konstrukcji odtworzono również kuźnię i piec chlebowy. Tu też znajduje się miejsce, gdzie odbywają się imprezy plenerowe np. pokazy walki wojów.

      Od 2018 roku funkcjonuje tu sektor hodowlany z zamieszkującymi zwierzętami dawnych ras np. węgierskie, długowłose bydło szare, krowy szkockie, koniki polskie, owce wrzosówki, kozy karpackie. W skansenie uprawiane są także poletka eksperymentalne obsiane pszenicą płaskurką, orkiszem, jęczmieniem, prosem, soczewicą i grochem. Do ich uprawy podczas rekonstrukcji używa się: sochy, kopaczki, sierpów.

      Dokładnie tam, gdzie archeolodzy odkryli wały, chaty i bramę znajduje się grodzisko obronne na wzgórzu zwanym ,,Wałem Królewskim’’. Ciekawym punktem zwiedzania było wejście na platformę widokową, z dwoma poziomami na wysokości 20 i 33 metrów, skąd naszym oczom ukazał się piękny widok na Podkarpacie.

      Punktem wycieczki były także warsztaty łucznicze. W części teoretycznej poznałyśmy różne typy łuków oraz metody ich produkcji a w części praktycznej miałyśmy możliwość nauki posługiwania się łukiem na strzelnicy. Ostatnim punktem, podsumowującym była projekcja filmu ,,Trzcinica – Karpacka Troja’’ w sali konferencyjnej w pawilonie ekspozycyjnym.

      Była to bardzo ciekawa i pełna wrażeń lekcja historii, podczas której rzeczywiście mogłyśmy ,,dotknąć przeszłości’’.

     • Zajęcia strzeleckie w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu

     • W dniu 07 czerwca 2023 r. uczniowie klasy pierwszej Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie wyjechali na zajęcia do Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. Nasz partner dysponuje strzelnicą wirtualną, na której mogliśmy zrealizować zajęcia z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie nauki strzelania. W progach uczelni powitała nas Pani dr Anna Zych, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, która przedstawiła nam ofertę edukacyjną Państwowej Uczelni Zawodowej. Oprowadziła po pracowniach, w których kształcą się studenci na kierunkach humanistycznych i medycznych. Po tym krótkim zwiedzaniu udaliśmy się do sali, gdzie znajduje się wirtualna strzelnica.

      Zajęcia teoretyczne dotyczące rodzajów broni, zasad jej składania i rozkładania, zgrywania różnych rodzajów przyrządów celowniczych, przyjmowania postaw strzeleckich, techniki oddawania strzału oraz zasad bezpieczeństwa w trakcie posługiwania się bronią poprowadziła Pan Zbigniew Wolwowicz – nauczyciel przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Po części teoretycznej przyszedł czas na praktykę. Naukę strzelania rozpoczęliśmy od broni krótkiej, którą były repliki pistoletów. Następnie uczyliśmy się strzelać z replik karabinów maszynowych. Dla wielu z nas był to pierwszy kontakt z bronią. Ta nauka z czasem przerodziła się w rywalizację o uzyskanie jak najlepszych wyników a kilka było bliskich ideału. Była to dla nas doskonała zabawa połączona z edukacją.

      Bardzo dziękujemy Pani Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu dr hab. Annie Szylar oraz Pani Dziekan dr Annie Zych za umożliwienie nam skorzystania z wirtualnej strzelnicy, a także naszym opiekunom Panu Zbigniewowi Wolwowiczowi i Panu Robertowi Susce za organizację tych zajęć.


      Zdjęcia: Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu.

     • "Dzień otwarty" w Zespole Szkół Nr 1

     • W dniu 31 maja 2023 r. gościliśmy uczniów klas ósmych szkół podstawowych. W ramach „Dnia otwartego” mieli możliwość zapoznania się z naszą szkołą oraz ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023/2024. Spotkanie rozpoczęło się na hali sportowej, gdzie dyrektor szkoły Pan Zbigniew Wolwowicz przywitał wszystkich, omówił przygotowane kierunki kształcenia i wskazał atuty naszej szkoły. Następnie ósmoklasiści podzieleni na grupy udali się do sal, gdzie przygotowano dla nich ciekawe atrakcje.  Mieli możliwość zmierzyć się z „umysłową siłownią”, rozwiązać quizy z języka polskiego oraz sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego i niemieckiego w językowej kawiarence, gdzie czekały na nich przygotowane słodkości. Uczennice z klasy o profilu biologiczno-chemicznym prezentowały interesujące doświadczenia chemiczne i biologiczne, a uczniowie z klasy politechnicznej przedstawili pokaz programowania robotów. Nie zabrakło także konkursów sportowych. Uczniowie strzelali z łuku, broni ASG oraz mogli zmierzyć się z automatem do gry w ping-ponga.

      Wyjątkową atrakcją były pokazy ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa przygotowane przez studentów z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu, partnera naszej szkoły. Ósmoklasiści mogli sprawdzić swoje umiejętności m.in. z prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, uczyli się mierzyć ciśnienie oraz poznawali specyfikę zawodu pielęgniarki. Pracownicy i studenci z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych wprowadzali uczniów w świat psychologii na przygotowanych warsztatach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z wykorzystaniem gogli VR. Dzięki nim można było przenieść się w wirtualną rzeczywistość. Mamy nadzieję, że przygotowane atrakcje, konkursy, pokazy oraz pobyt w naszej szkole ułatwią ósmoklasistom podjęcie decyzji, co do wyboru szkoły ponadpodstawowej. Czekamy na Was!

      Bardzo dziękujemy dyrekcji szkół podstawowych za zgodę na udział uczniów klas ósmych w naszym „Dniu otwartym”. Wyrazy podziękowania kierujemy także na ręce Pani Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej dr hab. Anny Szylar, Pani Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych dr Anny Zych oraz Pani Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu mgr Grażyny Rożek za wsparcie naszej akcji.

     • Konkursów ciąg dalszy...

     • 24 kwietnia 2023 r. uczniowie klasy IV przystąpili do II etapu Ogólnopolskich Konkursów Polonistycznych tj.  ,,Z poprawną polszczyzną na co dzień " i ,,Z ortografią na co dzień". Klaudia Buczek, Agata Kluska, Julia Tomasiewicz i Damian Tomczyk musieli wykazać się znajomością zasad ortograficznych w czasie pisania dyktanda konkursowego. Tekst był trudny i wymagał znajomości wielu wyjątków dotyczących polskiej pisowni. Martyna Pasek,  wykorzystując kilka konkursowych  rysunków, potraktowała je jako inspirację, aby stworzyć spójne opowiadanie. Uczennica  wykazała się twórczą wyobraźnią i poczuciem humoru. Za uczestników trzymamy wszyscy kciuki i z niecierpliwością oczekujemy na wyniki .                        

      M. G.

     • Lekcja historii w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau

     • Obóz koncentracyjny Auschwitz – Birkenau stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa a od 1942 r. jednym z ośrodków ,,ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej’’. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy.

      Pierwszy transport Polaków, więźniów politycznych, skierowany przez Niemców z więzienia w Tarnowie, dotarł do obozu Auschwitz 14 czerwca 1940 r. Sejm RP ustanowił ten dzień " Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady".

      Wizyta w autentycznym Miejscu Pamięci jest unikatowym doświadczeniem edukacyjnym, którego doświadczyli uczniowie naszej szkoły w dniu 13 kwietnia 2023 r. podczas jednodniowego zwiedzania studyjnego.

     • Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

     • Pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę to już polska tradycja. Zwyczajem lat poprzednich uczniowie Zespołu Szkół nr 1 wzięli udział w pielgrzymce do Częstochowy, która w tym roku dla całej diecezji odbywała się w terminie 31. marca 2023 r..  

      Ponad 1800 maturzystów ze szkół średnich, z diecezji sandomierskiej, którym towarzyszyli dyrektorzy placówek, nauczyciele, wychowawcy oraz duszpasterze pielgrzymowało na Jasną Górę, aby przez wstawiennictwo Pani Częstochowskiej prosić o światło Ducha Świętego na czas zdawania egzaminów maturalnych i  wyboru drogi życiowej.

      Pierwszym punktem pielgrzymki było spotkanie z „ciekawym człowiekiem”w Auli Ojca Kordeckiego. W tym roku młodzi mieli możliwość wysłuchania prelekcji pt. „Budowanie szlachetnej marki osobistej w oparciu o wartości chrześcijańskie”, którą poprowadziła Anna Słopiecka, ekspertka ds. budowania wizerunku.

      Następnie maturzyści wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Na zakończenie wspólnej modlitwy przedstawiciele maturzystów złożyli kwiaty przed figurą św. Jana Pawła II, oddając w ten sposób hołd największemu z Polaków.

      Zwieńczeniem pielgrzymki była Msza św. w bazylice jasnogórskiej koncelebrowana przez księży katechetów pod przewodnictwem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza.

      Podczas pielgrzymki uczniowie powierzali Matce Bożej egzaminy dojrzałości, a także swoją przyszłość oraz swoich bliskich. ,Nie chodzi bowiem - jak powiedział biskup -  wyłącznie o egzamin maturalny, ale o całe życie, ba o wieczność, która na nas czeka.”

      Młodzież wróciła z pielgrzymki umocniona duchowo, pelna  entuzjazmu i nadziei na przyszłość.

                                                                                     Małgorzata Tomczyk  

     • Szkolny Przegląd Talentów

     • 30 marca w naszej szkole odbyła się XIII edycja Szkolnego Przeglądu Talentów. Podczas przeglądu uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje zdolności, pasje i talenty. Tegoroczna edycja przyjęła formułę przeglądu a nie konkursu. Wyłoniony został jedynie faworyt publiczności. Na scenie wystąpiło 12 uczestników a nagrodę publiczności zdobyła Gabriela Zalińska z klasy 4a prezentując swoją pasję jaką jest taniec.

      Dziękujemy Panu Staroście Powiatu Tarnobrzeskiego oraz Radzie Rodziców za ufundowanie upominków dla wszystkich uczestników przeglądu  oraz Pani Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury za udostępnienie sali i pomoc w organizacji imprezy. Dziękujemy również Zespołowi Pieśni i Tańca Dębianie, działającemu  przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie,  którzy gościnnie wystąpili na naszym przeglądzie promując tańce i kulturę ludową.

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów a pozostałym uczniom odwagi i wytrwałości w odkrywaniu i rozwijaniu swoich talentów.

      Prawdą okazało się stwierdzenie,  że w każdym człowieku drzemie jakiś ukryty talent – trzeba go tylko w sobie odnaleźć, a potem starannie pielęgnować.

      A. Dzióba, M. Sączawa

     • Święto szkoły

     • „….rozum wart jest więcej niźli złota skrzynie…”

       

      W piątek -24 marca - cała społeczność uczniowska świętowała dzień patrona szkoły -Jana Kochanowskiego. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: m.in. Jerzy Sudoł – Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego, Jacek Rożek –Wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego, radni Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w osobach: Wojciech Gruszka, Marek Zięba, pani Monika Szczepan- dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, Henryk Król – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, pani Małgorzata Skimina - Przewodnicząca Rady Rodziców oraz emerytowani nauczyciele.

      Po wystąpieniach zaproszonych gości, zebrani wysłuchali montażu słowno- muzycznego przygotowanego przez młodzież. Zawarte w tekstach wartości uniwersalne propagowały ideały humanistyczne i mówiły o skomplikowanej naturze ludzkiej. Budząca się do życia przyroda, stała się tłem do wyrażenia refleksji o ponadczasowym charakterze. Piosenki, wyśpiewane w trakcie uroczystości pobudziły do refleksji na temat upływającego czasu, marzeń i radości życia.

      Swoimi wspomnieniami z pracy w Naszej szkole podzielił się z młodzieżą emerytowany nauczyciel Pan Romuald Gondek. W liceum pracował przez 55 lat. W swoim wystąpieniu m.in. przywołał postacie wybitnych absolwentów, którzy ukończyli Naszą szkołę. Była to piękna, żywa lekcja historii.

     • " Kangur Matematyczny "

     • Matematycznie uzdolniona młodzież w naszej szkole zmierzyła się 16 marca z zadaniami Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. 18 uczniów z klas 1a i 4a rozwiązywało testy w kategoriach „ Junior” i Student”.

      Konkurs organizowany jest równolegle w większości krajów europejskich, co czyni go nieoficjalnym świętem popularyzacji królowej nauk. Wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O’Hallorana. W Polsce organizowany jest od 1992 roku. Patronat nad konkursem w Polsce sprawują: Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruniu – Wydział Matematyki i Informatyki oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Według organizatorów, główną umiejętnością badaną przez Kangura jest umiejętność logicznego myślenia, zaś ideą konkursu jest sprowokowanie “jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy”.

      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie od maja do lipca, trzymamy kciuki za naszych uczniów i już zapraszamy do następnej edycji Kangura.

      Dorota Rybak

      Szkolny koordynator konkursu Kangur

     • Współpraca z Państwową Uczelnią Zawodową w Tarnobrzegu

     • Od początku bieżącego roku szkolnego bardzo dobrze rozwijają się nasze kontakty z Państwową
      Uczelnią Zawodową w Tarnobrzegu. Nasi uczniowie uczestniczyli w organizowanych przez tą uczelnię
      konferencjach a pracownicy uczelni prowadzili zajęcia w naszej szkole. Zaowocowało to podpisaniem
      porozumienia o współpracy.

      Uroczystość odbyła się w dniu 7 marca 2023 r. w rektoracie uczelni a brali w niej udział starosta
      tarnobrzeski Pan Jerzy Sudoł, rektor PUZ, dr. hab. Pani Anna Szylar, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w
      Nowej Dębie Pan Zbigniew Wolwowicz. Zawarte porozumienie umożliwi uczniom naszej szkoły
      uczestniczenie w różnych działaniach podejmowanych przez Państwową Uczelnię Zawodową.
      Będziemy mieli, także możliwość korzystania z zaplecza dydaktycznego uczelni a jej pracownicy będą
      prowadzili zajęcia dla naszych uczniów. Tworzone w szkole profile kształcenia będą skorelowane z
      ofertą Państwowej Uczelni Zawodowej kierowaną do absolwentów szkół ponadpodstawowych.
      Mamy nadzieję, że wzajemna współpraca i promocja przyniesie nam wzajemne korzyści.

     • „Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

     • W dniu 01 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie wspólnie z Samorządowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i 18. Pułkiem Artylerii w Nowej Dębie zorganizowali „Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” na dystansie 1963 m. Dystans biegu nie była przypadkowy. Nawiązywał do daty śmierci ostatniego z żołnierzy wyklętych Józefa Franczaka ps. „Lalek” zamordowanego w obławie funkcjonariuszy SB i ZOMO. Uroczystość rozpoczęła się od wystąpień zaproszonych gości a głos zabierali Jerzy Sudoł starosta Powiatu Tarnobrzeskiego, Wiesław Ordon burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, płk Piotr Męczyński dowódca 18. Pułku Artylerii w Nowej Dębie. Po  wystąpieniach zaproszonych gości, minutą ciszy oddano hołd poległym i zamordowanym żołnierzom wyklętym a następnie krótki rys historyczny o żołnierzach niezłomnych przedstawił Dawid Siciarz, uczeń LO z Nowej Dęby.

      Kolejnym punktem uroczystości był bieg uczniów klas ósmych. Nasze zaproszenie przyjęły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. B. Zybury w Nowej Dębie, Szkoła Podstawowa im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli, Szkoła Podstawowa w Jadachach im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Majdanie Królewskim. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zdobyła Karolina Zięba a drugie Alicja Andrusiewicz z SP nr 3 w Nowej Dębie. Na trzecim miejscu uplasowała się Łucja Markowicz ze Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli. Wśród chłopców pierwsze miejsce zajął Arthur Puk a trzecie Wiktor Kamiński reprezentujący szkołę z Majdanu Królewskiego. Drugie miejsce przypadło Filipowi Kamińskiemu ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowej Dębie. Uczniowi otrzymali okolicznościowe medale oraz nagrody.

      Po sportowej rywalizacji przyszedł czas na bieg i marszobieg uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1, żołnierzy, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie oraz mieszkańców Nowej Dęby. W ramach wewnątrzszkolnej rywalizacji wśród dziewcząt najlepszą zawodniczką okazała się Agata Puzio z klasy 3 a kolejne miejsca zajęła Zuzanna Milczanowska z klasy 2 i Natalia Babula z klasy 1. Wśród chłopców bezkonkurencyjny okazał się Kamil Kopeć z klasy 1, drugie miejsce przypadło Filipowi Furtakowi z klasy 2 a trzecie Maćkowi Puzio z klasy 1. Zawodniczki i zawodnicy otrzymali pamiątkowe nagrody a wszyscy uczestnicy okolicznościowe pamiątki. W biegu wzięło udział ponad 150 osób. Towarzyszył mu pokaz sprzętu wojskowego, będącego na wyposażeniu żołnierzy 6. Brygady Powietrzno-Desantowej z Krakowa. Uroczystość zakończyła się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

      Ta patriotyczno-sportowa impreza była doskonałą lekcją wychowawczą przybliżającą młodemu pokoleniu trudną i tragiczną historię naszego narodu po II wojnie światowej. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w jej przygotowanie i przeprowadzenie. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Stefana Busia właściciela Piekarni Chle-Buś w Nowej Dębie za wsparcie naszej uroczystości.

     • Absolwenci wracają, aby podzielić się doświadczeniami.

     • 31 stycznia 2023 r. uczniowie klasy I, II i III Liceum uczestniczyli w spotkaniu z Absolwentką Szkoły - Panią dr inż. Darią Serafin.

      W ubiegłym roku Pani Serafin była nauczycielem fizyki w naszej szkole, a obecnie jest pracownikiem naukowym Sieci Badawczej Łukasiewicza- Warszawskiego Instytutu Technologicznego.

      Pani Daria rozmawiała z naszymi uczniami o typach prowadzonych badań naukowych. Istotną częścią spotkania była rozmowa na temat finansowania badań naukowych oraz różnica w podejściu do ich prowadzenia z perspektywy właściciela przedsiębiorstwa, motywowanego zyskiem i samego naukowca, motywowanego chęcią rozwoju (i) nauki.

      Pani Serafin zwróciła uwagę na potrzebę komunikacji i współpracy tych dwóch stron i prowadzenia badań naukowych na rzecz przemysłu i gospodarki, w nawiązaniu do potrzeb rynku - w czym specjalizuje się Sieć Badawcza Łukasiewicz. 

      Rozmowa z p. Serafin uświadomiła naszym uczniom, jak trudno im podać nazwisko choć jednego żyjącego polskiego naukowca, wynalazcy czy odkrywcy. Rozmowa zakończona dyskusją na temat wyzwań stojących przed współczesnymi naukowcami i problemów - nie tylko naukowych, z którymi ci naukowcy muszą się mierzyć -  pozwoliła naszym uczniom na poszerzenie horyzontów myślowych poza egzamin maturalny, do którego będą przystępowali na zakończenie liceum oraz na zadanie sobie pytań, których dotychczas sobie nie zadawali. 

      A przecież o to w takich spotkaniach chodzi!

      Dziękujemy za cenny przekaz i czekamy na kolejne spotkania.

     • Studniówki czar

     • ,, Dziś bądź wesół, dziś użyj biesiady
      O przyszłym dniu niechaj próznej rady…”- tak pisał kiedyś Jan Kochanowski.
      Zgodnie z myślą patrona naszej szkoły 14 stycznia w nowodębskim lokalu ,,Magnolia” bawili się uczniowie klasy czwartej. Był to magiczny, wspaniały wieczór z udziałem gości, nauczycieli, rodziców.

      Z okolicznościowych przemówień: pana starosty Jerzego Sudoła, dyrektora szkoły p. Zbigniewa Wolwowicza , przewodniczącej komitetu studniówkowego p. Małgorzaty Skiminy wybrzmiały przede wszystkim życzenia dobrej zabawy,ale i odwagi oraz wytrwałości w stawianiu czoła życiowym wyzwaniom. Nie zabrakło też podziękowań kierowanych w stronę rodziców, dyrekcji jak i grona pedagogicznego.
      Część oficjalną zakończył piękny i dostojny ,,Polonez”. A potem ... przyszedł czas na zabawę!
      Mistrzynie i mistrzowie parkietu nie schodzili z niego bardzo długo. Z przyjemnością pozowali do zdjęć na stylowej ściance, ciesząc się wspólnie spędzanym czasem. Wspomnienia tego balu pozostaną z Nimi na długi czas!
      A … za 100 dni … matura!

     • Spotkanie wigilijne

     • W dniu 21. grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie wigilijne młodzieży naszej szkoły. W blasku choinkowych świec i w klimacie Świąt Bożego Narodzenia uczniowie wraz z Gronem Pedagogicznym rozpoczęli świętowanie tego wyjątkowego i ważnego czasu. Prowadzący spotkanie, zaprosili wszystkich obecnych na sali na wieczerzę wigilijną. Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego, uczniowie zaintonowali śpiew kolęd. Zaprezentowali też krótki koncert w wersji wokalno-instrumentalnej (gitara, keyboard, akordeon, skrzypce). Następnie przyszedł czas na świąteczne życzenia. Najpierw Pan Dyrektor Zbigniew Wolwowicz winszował uroczyście wszystkim obecnym, a później wszyscy składali sobie wzajemnie życzenia, dzieląc sie przy tym opłatkiem. W końcu, po tym nadzwyczajnym wstępie, uczniowie i nauczycieli usiedli przy stolach, nakrytych białymi obrusami, udekorowanych świątecznymi stroikami, aby spożyć tradycyjne potrawy wigilijne. Spotkanie poprowadzili  uczniowie z klasy 1a, 2a i 4a.

       

      Małgorzata Tomczyk

     • Akcja "Polakom na Ukrainie"

     • Nasza szkoła przystąpiła do akcji " Polakom na Ukrainie" organizowanej przez Polskie Towarzystwo

      Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu oraz Grupę Kapitałową "Specjał" przy współpracy

      Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Jej celem jest zbiórka produktów z długim terminem

      przydatności do spożycia, które trafią do polskiej społeczności z Mościsk, Myslatyc, Sambora, Łanowic

      oraz innych miejscowości. Produkty proszę przynosić do sekretariatu szkoły do dnia 09 grudnia 2022 r.

      Paczka dla Ukrainy - lista produktów:

      makaron, kasza (różne rodzaje), cukier, konserwy rybne /puszki mięsne/ pasztety puszki (kukurydza, groszek itp..), herbata duże opakowanie, kawa sypana/ kawa rozpuszczalna, mleko UHT w kartonie, mleko w proszku, pakowane wędliny (kabanosy), kakao, orzechy / bakalie, mąka, olej, słodycze (czekolada), mydło w kostce, proszek do prania, pasta do zębów, żel pod prysznic, szampon, świece.

     • Kubek biznesu

     • W dniu 15 listopada 2022 r. na zaproszenie Pana dr Aleksandra Kasprzyka, Dziekana Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu, czterech uczniów klasy 4 pod opieką dyrektora szkoły Pana Zbigniewa Wolwowicza wzięło udział w Uczelnianym Kubku Biznesu. Spotkanie miało na celu kreowanie postaw pro biznesowych wśród młodzieży i było okazją spotkania z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą oraz przedstawicielami instytucji wspierającymi rozwój biznesu i środowiskiem akademickim. Wśród zaproszonych gości była m.in. Pani Magdalena Lasek dyrektor ds. rozwoju Business Network International w Warszawie. Organizacja ta powstała w USA a w Polsce działa od 2006 r. W naszym kraju zrzesza ponad 2000 małych i średnich przedsiębiorców i dynamicznie się rozwija. Udział w wykładach, panelach dyskusyjnych i rozmowy w kuluarach były bezcennym doświadczeniem dla młodych ludzi interesujących się tematyką ekonomiczną i myślących o prowadzeniu w przyszłości własnych projektów biznesowych. Uzyskane wskazówki i rady od zaproszonych przedsiębiorców będą z pewnością procentowały w przyszłości.

     • Narodowe Święto Niepodległości

     • W środę 11 listopada obchodziliśmy 104 rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach niewoli austriackiej, pruskiej i rosyjskiej. Dzień ten został uznany za święto państwowe ustawą z 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Pierwszy raz odzyskanie niepodległości powszechnie upamiętniono 14 listopada 1920 r. Wcześniej nie było to w pełni możliwe ze względu na toczące się walki o kształt granic i byt Rzeczypospolitej. Jednak dopiero w 1926 r. dzień 11 listopada formalnie uznano za datę odzyskania niepodległości. W czasie II wojny światowej obchodzenie Święta Niepodległości było zabronione.

      Po wojnie komuniści znieśli Święto Niepodległości. Aż do 1989 r. celebrowanie 11 listopada groziło represjami aparatu komunistycznego PRL. Święto zostało przywrócone przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ustawą z 15 lutego 1989 r. pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”.

      W naszej szkole w czwartek tj. 10 listopada odbyła się tematyczna akademia, podczas której w oparciu o fragmenty filmów dokumentalnych ukazano tamte czasy i tamtych ludzi. Tragiczną historię Polski przypomniały także wspólnie odśpiewane pieśni i piosenki patriotyczne.

      Następnego dnia tj. 11 listopada Poczet Sztandarowy naszej szkoły brał udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Uroczystości składały się z kilku elementów m. in. Mszy Św. za Ojczyznę, odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej ppłk. Kazimierzowi Bogaczowi ps. ,,Bławat’’ oraz obchodów państwowych na placu mjr Jana Gryczmana, przed Pomnikiem Niepodległości.

     • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

     • 9 listopada 2022 r. punktualnie o godzinie 13.00 rozpoczęli zmagania uczestnicy XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Hasło bieżącej edycji brzmi: " W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny" . Więcej informacji  na temat Olimpiady znajdziecie tu: https://owe.pte.pl/
      Z zadaniami tegorocznej edycji postanowili zmierzyć się uczniowie klasy 4a: Kacper Kopeć oraz Dawid Siciarz. Zestaw zadań składa się z pytania opisowego, zadania z podstaw ekonomii oraz 30 pytań testowych.

      Uczestnikom życzymy powodzenia!