• Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat

     •          W niedzielę 10 września 2023 roku w Markowej miała miejsce beatyfikacja Rodziny Ulmów. W związku z tym wydarzeniem, w całej Polsce odbywały się uroczystości związane z upamiętnieniem rodziny, która za pomoc Żydom podczas II wojny światowej zapłaciła najwyższą cenę. W planach obchodów były między innymi: wystawy, koncerty, konkursy i konferencje naukowe. Nasza szkoła włączyła się również w to wydarzenie poprzez udział w projekcji filmu ,,Ulmowie. Błogosławiona rodzina’’ oraz przygotowanie tematycznej wystawy„Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”.

     • Wyjście do teatru

     • 28 września uczniowie naszej szkoły mieli zaszczyt obejrzeć na deskach Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie adaptację doskonałej komedii mistrza gatunku – Moliera –„Chory z urojenia” w wykonaniu aktorów rzeszowskiego teatru im. Wandy Siemaszkowej.
      To niezwykle zabawnie opowiedziana historia hipochondryka Argana, demaskująca zarówno głęboko skrywane słabości człowieka jak i bezradność medycyny wobec egzystencjalnych rozterek.
      Spektakl zachwycił świetna grą aktorską, zabawnymi sytuacjami oraz zwrotami akcji- bawił do łez ale też nie uciekał od chwil głębokiej refleksji.
      Jak na klasyka gatunku przystało-dobra komedia z inteligentna pointą.

      Małgorzata Sączawa

     • Wrześniówka

     • W piątek przypieczętowaliśmy rozpoczęcie roku szkolnego tradycyjną WRZEŚNIÓWKĄ. Po krótkim marszu do wiat w Rozalinie, gdzie wysłuchaliśmy  prelekcji pana leśniczego R.Rutyny na temat flory i fauny okolicznych lasów, odbyło się szkolne grillowanie. Ważnym punktem  było przyjęcie klasy pierwszej w poczet  uczniów Jedynki. Pierwszoklasiści musieli wykazać się wiedzą z przedmiotów, które wybrali jako rozszerzone: języka polskiego, języka angielskiego, geografii, historii, biologii, a nawet ze sportu i muzyki. Poradzili sobie fantastycznie, pytania i zadania koleżanek z klasy maturalnej okazały się świetną zabawą.

     • Narodowe Czytanie….

     • Narodowe  Czytanie….


      W minionym tygodniu młodzież naszej szkoły włączyła się w akcję 12. odsłony  Narodowego Czytania, zainicjowaną przez parę prezydencką.
      Tekst  ,,Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
      to jedenz najważniejszych utworów literatury polskiej, podejmujący tematykę powstania styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w tym  roku. W liście prezydent RP Andrzej Duda zachęcał do wspólnego czytania tego dzieła :„ …To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. (…)Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy”. Po zapoznaniu się z prezentacją na temat okoliczności powstania utworu, bohaterów oraz fabuły uczniowie z zaciekawieniem wczytywali się w tekst literacki, który  poszerzał słownictwo i pobudzał ich  wyobraźnię.
     • Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

     • 04 września 2023 r. w naszej szkole rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W jego inauguracji uczestniczyli zaproszeni goście w osobach Pana Jarzego Sudoła starosty powiatu tarnobrzeskiego, Pani Ewy Moniki Szczepan dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie, Pana Jacka Hynowskiego Kierownika Referatu Oświaty, Zdrowia, Spraw społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie. W sposoób szczególny przywitaliśmy uczniów klasy I, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole, życząc im wielu sukcesów. Życzenia wytrawałości i zaangażowania w przygotowania do egzaminu maturalnego zostały skierowane do uczniów klasy IV. Wyjątkową częścią uroczystości było złożenie ślubowania przez dwie nauczycielki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie, które uzyskały stopień nauczyciela mianowanego. Bardzo serdecznie gratulujemy.

      Początek roku szkolnego zawsze będzie wiązał się z bardzo smutną dla nas Polaków, rocznicą wybuchu II wojny światowej. Wybrzmiało to w krótki montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów. W tym roku jeszcze jedno wydarzenie wprowadziło smutek i przygnębienie w naszej szkole. W dniu 01 września dotarła do nas informacja o śmierci Pana Józefa Antończyka. Przez ponad 40 lat był nauczycielem biologii, wychowawcą a także dyrektorem naszego liceum. Pedagog, który wychował wiele pokoleń młodzieży zaszczepiając w nich ducha patriotyzmu, wrażliwości na drugiego człowieka, ideały ruchu harcerskiego, zamiłowanie do przyrody. Zapamiętamy go, jako kolegę, nauczyciela i wychowawcę o wielkiej życzliwości, cierpliwości, otwartości.

      Wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym, wielu sukcesów i jak najmniej powodów do zmartwień.


     • Pożegnanie Józefa Antończyka

     • W dniu dzisiejszym dotarła do nas smutna informacja o śmierci pana Józefa Antończyka.

      Żegnamy Naszego nauczyciela, wychowawcę i dyrektora.

      Pracę w szkole, jako nauczyciel biologii rozpoczął w 1961 r. Jego droga zawodowa związana z edukacją trwała ponad 40 lat. Przez okres sześciu lat pełnił funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowej Dębie. Był długoletnim Prezesem Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowej Dębie. Pasjonat przyrody, członek Polskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Mikołaja Kopernika, aktywny działacz Ligi Ochrony Przyrody, gdzie pełnił funkcję członka Zarządu Wojewódzkiego i Prezesa Oddziału LOP w Nowej Dębie. Odznaczony Srebrną Odznaką Ligi Ochrony Przyrody „Zasłużony Działacz LOP”. Jego uczniowie odnosili liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach biologicznych. Organizował lekcje biologii w terenie, wyjeżdżając ze swoimi podopiecznymi m.in. w Góry Pieprzowe, w Pieniny, do Sulisławic i Krzyżtoporu.

      Pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży, który miał w sobie „harcerską, patriotyczną duszę”. Instruktor ZHP w stopniu harcmistrza. Kierował XII drużyną starszoharcerską im. Wandy Szczęśniak. Wielokrotny komendant obozów wędrownych w górach i stacjonarnych nad morzem. Organizator i współorganizator Ogólnopolskich Zlotów Drużyn i Szczepów harcerskich noszących imię „Jędrusiów”. Wychowywał młodych ludzi w duchu patriotyzmu i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Był inicjatorem spotkań młodzieży z byłymi partyzantami oddziału „Jędrusiów”, żołnierzami placówki Armii Krajowej w Nowej Dębie, przedstawicielami środowiska Sybiraków. Propagator regionalnej kultury lasowiackiej. Za swoją działalność edukacyjną, wychowawczą, społeczną otrzymał wiele nagród, odznaczeń i medali, w tym Złoty Krzyż Zasługi. Uhonorowany został tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”.

      Zapamiętamy go, jako nauczyciela i wychowawcę o wielkiej życzliwości, cierpliwości, otwartości. Dzielił się wiedzą i mądrością nie tylko wyczytaną w książkach, ale również tą, która stanowiła sporą część jego bogatej osobowości. Starał się pokazywać, co w życiu ważne, przekazując najwyższe wartości etyczne i moralne.

      Na zawsze pozostanie w Naszej pamięci.

       

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

     • W dniu 04 września 2023 r. tj. poniedziałek o godz. 9.00 na małej sali gimnastycznej odbędzie się uroczystość inaugurująca nowy rok szkolny 2023/2024. Bardzo serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców, grono pedagogiczne i pracowników administracji i obsługi. O godz. 8.00 w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie zostanie odprawiona msza św.