• KLASA OGÓLNO – HUMANISTYCZNA Z DODATKOWYMI ZAJĘCIAMI Z PSYCHOLOGII.

    PRZY WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWOWĄ UCZELNIĄ ZAWODOWĄ W TARNOBRZEGU.

    DLA KOGO ?

    To klasa dla tych, którzy interesują się tematyką społeczną, lubią pomagać innym, słuchać ich, chcą zgłębiać wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka, jego funkcjonowania w życiu społecznym, chcą rozwijać umiejętność skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami i kierowania stresem.

     

    CZEGO SIĘ NAUCZYSZ ?

    Ucząc się w tej klasie będziesz miał możliwość rozwinięcia pasji humanistycznych, zgłębienia tajemnic ludzkiego umysłu, zdobędziesz wiedzę umożliwiającą ci interpretację zdarzeń z życia codziennego. Będziesz mógł doskonalić umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji, dowiesz się, jak rozwiązywać konflikty i jak radzić sobie ze stresem. Rozwiniesz empatię i wrażliwość na potrzeby innych.

     

    GDZIE MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ ?

    Kończąc naukę w tej klasie będziesz mógł kształcić się na takich kierunkach jak: psychologia, pedagogika, socjologia, praca socjalna, resocjalizacja, politologia, psychologia biznesu, filologia polska, filologia angielska.

    Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

    1. Język polski
    2. Historia/Geografia  
    3. Język angielski

    Zajęcia dodatkowe:

     

    1. Wprowadzenie do psychologii.
  • KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA Z DODATKOWYMI ZAJĘCIAMI Z RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I PIELĘGNIARSTWA.

   PRZY WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWOWĄ UCZELNIĄ ZAWODOWĄ W TARNOBRZEGU.

   DLA KOGO ?

   Jeżeli wiążesz swoją przyszłość z kierunkami medycznymi, służbami medycznymi albo ratowniczymi lub chciałbyś pomagać osobom niepełnosprawnym, starszym to ta klasa jest dla Ciebie.

   CZEGO SIĘ NAUCZYSZ ?

   Rozszerzony zakres nauczania biologii i chemii da Ci dużą możliwość w wyborze kierunków studiów, a dobra znajomość języka angielskiego będzie atutem w znalezieniu dobrej pracy w Polsce jak i za granicą. Dodatkowe zajęcia z ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa pozwolą zdobyć wiedzę niezbędną przy niesieniu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach a także pozwolą przygotować się do pracy z osobami wymagającymi opieki.

   GDZIE MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ ?

   • Studia na uczelniach medycznych na kierunkach: medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, radiologia, rehabilitacja;
   • Studia na kierunkach gdzie wiodącym przedmiotem jest biologia i chemia: biotechnologia, dietetyka, ochrona środowiska, kosmetologia, wychowanie fizyczne, opieka społeczna, leśnictwo;
   • W szkołach policealnych w zawodach: ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik fizjoterapii, technik ortopeda, technik elektrokardiolog, technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy.

   Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

   1. Biologia
   2. Chemia
   3. Język angielski

   Zajęcia dodatkowe:

   1. Podstawy ratownictwa medycznego – możliwość ukończenia dla osób chętnych kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
   2. Pielęgniarstwo.
  • KLASA POLITECHNICZNA Z DODATKOWYMI ZAJĘCIAMI Z PROGRAMOWANIA ROBOTÓW

   DLA KOGO?

   Będzie to dobry wybór dla tych uczniów, którzy interesują się matematyką, fizyką, informatyką. Jeżeli myślisz o studiach na uczelniach technicznych, lubisz przedmioty ścisłe ta klasa jest dla Ciebie.

    

   CZEGO SIĘ NAUCZYSZ ?

   W tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na studiowanie w przyszłości matematyki, fizyki, informatyki, automatyki, robotyki. Przygotujesz się do matury na poziomie rozszerzonym z wybranych przez siebie przedmiotów ścisłych. Będziesz miał możliwość uczyć się programowania robotów. Rozwiniesz kompetencje językowe. Wykształcenie techniczne jest obecnie najbardziej poszukiwanym na rynku pracy.

    

   GDZIE MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ ?

   Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć zarówno studia uniwersyteckie (np. w zakresie nauk ścisłych – matematyka, fizyka, informatyka, kierunki matematyczno-przyrodnicze), politechniczne (np. kierunki elektromechaniczne, mechatroniczne, robotyka, automatyka, budownictwo, architektura) jak i informatyczne.

    

   Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

   1. Matematyka
   2. Fizyka/Informatyka 
   3. Język angielski

   Zajęcia dodatkowe:

   1. Programowanie robotów.